2023-Cİ İLDƏ NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI

 

Naxçıvan şəhərinin 2023-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə bəzi göstəriciləri

 

Göstəricinin adı

Göstəricilər

Məhsul buraxılış ( min manat)

 

678075,6

Əhalinin sayı, nəfər ( 1 yanvar 2024-cü il tarixə)

 

97205

Muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı

 

767.2

Açılmış yeni iş yerlərinin sayı (vahid)

 

907

Sənaye məhsulu (min manat)

 

350660.5

Əsas kapitala vəsait qoyuluşu (min manat)

ondan tikinti-quraşdırma işləri

 

95225.9

71628.8

İnformasiya və rabitə xidmətləri (min manat)

 

28651.6

Kənd təsərrüfatı məhsulu (min manat)

 

15079.0

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi (min manat)

 

550764.7

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər (min manat)

 

57015.8

İctimai iaşə dövriyyəsi (min manat)

 

16578.7

 

 

  

2023-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə Naxçıvan şəhərinin bitkiçilik sahəsi üzrə göstəricisi

 

Göstəricinin adı

 

Əkin sahəsi (hektrla)

Yığılmış məhsul (ton)

Dənli bitkilər

 

701.5

1560.6

o cümlədən

Buğda

 

376

825.3

Arpa

 

313

652.9

Qarğıdalı

 

12.5

82.4

Yem bitkiləri

 

581

4526.8

Bostan bitkiləri

 

3

28.6

Tərəvəz bitkiləri

 

58

479.9

Kartof

 

11

123.2

Tütün

 

1.8

4.5

Meyvə bağları

 

325.6

516.6

Üzüm bağları

 

15

46

 

  

 

2023-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə Naxçıvan şəhərinin heyvandarlıq sahəsi üzrə göstəriciləri

 

Göstəricinin adı

 

Göstəricilər

İribuynuzlu mal-qara, baş ( 1yanvar 2024-cü il tarixə)

 

1987

 

ondan

İnək camış ( baş)

1316

Qoyun və keçilər, baş ( 1yanvar 2024-cü il tarixə)

9893

Ət (diri çəkidə ton)

2504.7

Süd (ton)

1272

Yumurta (min ədəd)

2024

Yun (ton)

22