İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ 

S/s

İnzibati ərazi

dairəsi üzrə nümayəndəliklər

Yaranma tarixi

Əhatə etdiyi ərazi

vahidləri

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə

Əlaqə nömrəsi

1.

1 nömrəli SİƏD

19.12.2012

Naxçıvan şəhəri

Səfərov Nurlan Mahir oğlu

(+99436) 545-65-84

2.

2 nömrəli SİƏD

02.11.2012

Naxçıvan şəhəri

Kərimov Suliddin İsa oğlu

(+99436) 544-15-68

3.

3 nömrəli SİƏD

02.11.2012

Naxçıvan şəhəri

Rəhimli İslam İntiqam oğlu

(+99436) 545-10-22

4.

4 nömrəli SİƏD

02.11.2012

Naxçıvan şəhəri

Rüstəmov Pərvin Nağı oğlu

(+99436) 550-57-11

5.

Əliabad qəsəbə İƏD

15.03.2002

Əliabad qəsəbəsi

Hüseynov Vüqar Qulamhüseyn oğlu

(+99436) 544-20-99

6.

Qaraxanbəyli kənd İƏD

07.12.1999

Qaraxanbəyli kəndi

Seyidov İlqar Çingiz oğlu

(+99436) 550-84-60

7.

Qaraçuq kənd İƏD

07.12.1999

Qaraçuq kəndi

Novruzov Əli Nizami oğlu

(+99436) 544-90-70

8.

Tumbul kənd İƏD

01.01.2004

Tumbul kəndi

Tağıyev Əcəmi Sabir oğlu

(+99436) 544-31-48